Pilar Piñeiro – Cerámica é un taller artesanal situado en Cangas do Morrazo.

Dende 1990 realízanse pezas únicas no torno alfareiro, empregando distintos tipos de arxilas e esmaltes cerámicos segundo o requira cada peza.

Como resultado: cerámica funcional e decorativa, con deseños propios.